laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
235
เดือนที่แล้ว
1,733
ปีนี้
18,302
ปีที่แล้ว
23,754
ทั้งหมด
77,824
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 13 มิ.ย. 2562กองคลังDownload
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 13 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป  12 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป 12 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มคำขอใช้รถบรรทุกน้ำ 11 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้รถบรรทุกน้ำ 11 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
ใบลาป่วย-ลากิจ (พนักงาน อบต.บ้านหลวง) 10 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
ใบลาพักผ่อน (พนักงาน อบต.บ้านหลวง) 10 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 16 พ.ค. 2562สำนักปลัดDownload
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 16 พ.ค. 2562สำนักปลัดDownload
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 16 พ.ค. 2562สำนักปลัดDownload
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน(ฉบับที่7) พ.ศ.2562 16 พ.ค. 2562สำนักปลัดDownload
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 16 พ.ค. 2562สำนักปลัดDownload
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 16 พ.ค. 2562สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1