laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
235
เดือนที่แล้ว
1,733
ปีนี้
18,302
ปีที่แล้ว
23,754
ทั้งหมด
77,824
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142
ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 256529 เม.ย. 2565
2 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา21 ก.ค. 2564
3การดำเนินการตามตรการ ปีงบประมาณ 2564 7 เม.ย. 2564
4มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม5 พ.ย. 2561
5มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง5 พ.ย. 2561
6มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต5 พ.ย. 2561
7มาตรการป้องกันการรับสินบน5 พ.ย. 2561
8มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม5 พ.ย. 2561
9มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ5 พ.ย. 2561
10มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ5 มิ.ย. 2561

1