laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
235
เดือนที่แล้ว
1,733
ปีนี้
18,302
ปีที่แล้ว
23,754
ทั้งหมด
77,824
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 256615 มี.ค. 2566
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 256511 ม.ค. 2566
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 256511 ม.ค. 2566
4รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 25659 ธ.ค. 2565
5รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 256515 ก.ย. 2565
6รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 256515 ก.ย. 2565
7รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 256515 ก.ย. 2565
8รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 256511 ส.ค. 2565
9รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 256511 ส.ค. 2565
10รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256514 มี.ค. 2565
11รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 256414 มี.ค. 2565
12การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 256416 ก.ย. 2564
13การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 256416 ก.ย. 2564
14การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 256416 ก.ย. 2564
15การบันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 256416 ก.ย. 2564
16การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 256413 ส.ค. 2564

1