laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
235
เดือนที่แล้ว
1,733
ปีนี้
18,302
ปีที่แล้ว
23,754
ทั้งหมด
77,824
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142
ลำดับรายการวันที่
1การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร25 ก.ย. 2561
2การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร25 ก.ย. 2561
3การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ25 ก.ย. 2561
4การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ25 ก.ย. 2561
5การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป25 ก.ย. 2561
6การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล25 ก.ย. 2561
7การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ25 ก.ย. 2561
8การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป25 ก.ย. 2561
9การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล25 ก.ย. 2561
10การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร25 ก.ย. 2561
11การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ25 ก.ย. 2561
12การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ25 ก.ย. 2561
13การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล25 ก.ย. 2561
14การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ25 ก.ย. 2561
15การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป25 ก.ย. 2561
16การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน25 ก.ย. 2561
17การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์25 ก.ย. 2561
18การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร25 ก.ย. 2561
19การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2125 ก.ย. 2561
20การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร25 ก.ย. 2561

1 2   >>  >|