laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
235
เดือนที่แล้ว
1,733
ปีนี้
18,302
ปีที่แล้ว
23,754
ทั้งหมด
77,824
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142
นายพีรวัส ปาเลิง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายนิยม มิตรขุนทต
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายจำรัส แก้วบุญรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางสาววราภรณ์ แสงคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายจิณณวัชร์ ขันคำกาศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวปราณี คำแสน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายธนากานต์ ทองขาว
นักป้องกันฯ ปฏิบัติการ


นายชลธี วงค์คำ
นักป้องกันฯ (ลูกจ้างประจำ)


นายณรงค์ฤทธิ์ พรมเรือง
นิติกร ปฏิบัติการ


นางพิมพ์พรรณ ขันคำกาศ
ผู้ชวยนักจัดการงานทั่วไปว่าที่ร.ต.หญิงรุ่งทิวา สักเร็ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุชาติ พรมปุ๊ด
พนักงานขับรถยนต์นายวีรพันธ์ ยองจา
พนักงานขับรถดับเพลิงนายประสิทธิ์ พัฒนผล
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ-กู้ภัย)นายการณ์ นวลแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ-กู้ภัย)นายพงศธร นวลแก้ว
พนักงานดับเพลิงนายกิตติชัย แสะแคะ
พนักงานดับเพลิงนางสาวสุภาพร คำภีระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายนรภัทร เยซอ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน