laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
235
เดือนที่แล้ว
1,733
ปีนี้
18,302
ปีที่แล้ว
23,754
ทั้งหมด
77,824
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142
1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
15 พฤศจิกายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
08 พฤศจิกายน 2566

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
08 พฤศจิกายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่องสรรหาผู้ประสงค์จะดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย งานขุดลอกหน้าฝายป่าแดง (ลำห้วยแม่นาวาง) บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
25 ตุลาคม 2566

ประกาศ อบต.บ้านหลวง เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
11 ตุลาคม 2566

คำสั่ง อบต.บ้านหลวง ที่ 337/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
11 ตุลาคม 2566

ประกาศ อบต.บ้านหลวง เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
11 ตุลาคม 2566

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
09 ตุลาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
06 ตุลาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

08 สิงหาคม 2566

ประกาศ อบต.บ้านหลวง เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
22 เมษายน 2566

ลดจำนวนภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
10 เมษายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
07 เมษายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
04 เมษายน 2566

ประกาศ อบต.บ้านหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
31 มีนาคม 2566

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (65 รายการ)