laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
232
เดือนนี้
2,930
เดือนที่แล้ว
1,383
ปีนี้
5,736
ปีที่แล้ว
23,754
ทั้งหมด
65,258
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64
1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
16 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
30 มกราคม 2566

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT)/ภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
21 มกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
18 มกราคม 2566

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
13 มกราคม 2566

ประกาศ อบต.บ้านหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
11 มกราคม 2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
26 ธันวาคม 2565

หนังสือประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  ในวันที่  27  ธันวาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
22 ธันวาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
21 ธันวาคม 2565

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
21 ธันวาคม 2565

ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
29 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
28 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ การยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่องหลักเกณฑ์การยืมครุภัณฑ์หรือพัสดุประเภทใช้คงรูป,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่องหลักเกณฑ์การยืมครุภัณฑ์หรือพัสดุประเภทใช้คงรูป

15 พฤศจิกายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง  ข้อปฏิบัติในการใช้สนามฟุตซอล สนามเด็กเล่น และเครื่องออกกำลังกาย  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
08 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (32 รายการ)