laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
328
เดือนที่แล้ว
1,423
ปีนี้
1,751
ปีที่แล้ว
23,754
ทั้งหมด
61,273
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT)/ภายนอก (EIT) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
-:- ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- ประกาศ อบต.บ้านหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหลวง 
-:- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านหลวง อบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " big cleaning day
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน
กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวัน ไข้เลือดออก ASEAN
โคครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพrพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่น
โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด

น้ำตกแม่วังน้อย บ้านห้วยมะเฟือง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
หมู่บ้านอัตลักษณ์ หัตถกรรม เพื่อการท่องเที่ยว วิถีพอเพียง

ศูนย์ฝึกสัมมาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหลวงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมจัดหางาน